Projektování pozemních staveb


  • Dokumentaci provádíme na akce malého rozsahu - rodinných domů, střední - budovy občanské výstavby a podnikatelské objekty až velkého rozsahu - výrobní areály v objemu stovek milionů.
  • Naše projekční činnost zahrnuje dokumentaci od architektonické studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení i dokumentaci pro provedení stavby, zaměření stávajícího stavu a dokumentaci skutečného provedení stavby.
  • Součástí našich prací je zajištění všech potřebných vyjádření a příprava žádostí o vydání příslušných rozhodnutí stavebních úřadů.
  • Zpracováváme podrobné položkové rozpočty staveb v softwaru RTS BRNO (BUILD POWER).